ขณะนี้ระบบรับสมัครออนไลน์กำลังปรับปรุง

สำหรับผู้ต้องการสมัครเรียนในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

------------------------------------------------

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต อาคาร 11 (อาคารรัตนคุณากร)

ชั้น 2 ห้อง 206 เมืองเอก ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น. (เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 9.00 - 16.00 น.)

โทรศัพท์ : 0-2997-2222 ต่อ 4001-4005, 4024-4026

โทรสาร : 0-2997-2222 ต่อ 4000

เพจ : www.facebook.com/grad.rsu อีเมล : grad@rsu.ac.th